تبریز.خیابان آزادی. نرسیده به آبرسان روبه روی مسجد طوبی. ساختمان بیمه کارآفرین سمت راست.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

بیمه زندگی

بیمه اشخاص

بیمه مسئولیت

بیمه مسافرت

بیمه انرژی

بیمه اتکابی

بیمه عمر

بیمه گذار می تواند با توجه به پوشش های مورد نیاز برای تأمین آتیه خود و یا اعضای خانواده یکی از بیمه های عمر را انتخاب نماید.

بیمه کار آفرین افتخار دارد برای نخستین بار جدیدترین نوع بیمه عمر را که در کشورهای پیشرفته رایج است و بیشترین بازده و سود را برای اندوخته های بیمه گذاران تأمین می نماید با عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری به هموطنان گرامی ارائه نماید. همچنین بیمه کار آفرین در سایر انواع بیمه عمر نیز که در حال حاضر در ایران رایج می باشد فعالیت دارد.

 
کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی بیمه نامه عمر زمانی

شرایط عمومی و اختصاصی

تعریف بیمه عمر- خطر فوت : در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار گیرد یعنی در صورت فوت ( به هر علت ) شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه , سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه گذار پرداخت می شود.

انواع بیمه عمر(خطر فوت ) :

  • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی :

در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می شود. بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (2 یا 3 سال) و یا برای مدت طولانی (10 یا 25 سال) منعقد شود. گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یکسال منعقد و سال به سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود .(مانند بیمه نامه های عمر زمانی گروهی)
حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه 70 سال تمام می باشد.
فاکتور های تعیین حق بیمه:

  1. سرمایه بیمه ای .
  2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان)
  3. مدت پوشش بیمه ای .
  • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی :

بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود.
این بیمه بیشتر مورد نیاز بانک های وام دهنده (بانک های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است. در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده )در مدت قرارداد , اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.


فاکتور های تعیین حق بیمه:

  1. سرمایه درخواستی(میزان وام )
  2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان البته بصورت تقریبی )
  3. مدت پوشش(مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه 70 سال تمام می باشد.

  • بیمه نامه تمام عمر (در دست بررسی )

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

راهنمای دریافت خسارت

شرایط پرداخت خسارت

الف: پرداخت به موقع حق بیمه از سوی بیمه گذار
ب: وجود نام و مشخصات بیمه شده در لیست بیمه شدگان در بیمه نامه های گروهی
ج: ارسال اصل مدارک فوت و سایر مدارک درخواستی شرح مفاد بیمه نامه و یا شرایط عمومی
د: جاری بودن قرارداد و یا ارسال مدارک فوت در ضرب الاجل تعیین شده پس از انقضای قرارداد

ه:خارج بودن از موارد مشمول استثنائات قرارداد

مدارک اعلام خسارت
مدارک مورد نیاز در صورت فوت بیمه شده

در صورت فوت بیمه شده مراتب باید کتبا” با ذکر علت آن در اولین فرصت ظرف مدت مقرر از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد. به علاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار گیرد :

1) گواهی رسمی فوت .

2)گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتی که معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی ازنوع بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

3) گزارش حادثه که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد درصورتی که فوت در اثر حادثه باشد.

4) در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت.

5) درصورتی که استفاده کننده/استفاده کنندگان عامد در مرگ بیمه شده باشند در این صورت بر اساس فرم ذینفع سهم سایر استفاده کنندگان پرداخت و سهم عمد در مرگ قابل پرداخت نمی باشد.

6) خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار باشند.