تبریز.خیابان آزادی. نرسیده به آبرسان روبه روی مسجد طوبی. ساختمان بیمه کارآفرین سمت راست.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

بیمه زندگی

بیمه اشخاص

بیمه مسئولیت

بیمه مسافرت

بیمه انرژی

بیمه اتکابی

بیمه حوادث

افراد جامعه در زندگی روزمره در مقابل خطر ها و حوادث اجتناب پذیری قرار دارند که جان و سلامتی آنها را به مخاطره می اندازد و جبران آن گاهی از حد تحمل و توان فرد و یا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگی را با مشکل مواجه می سازد.

در دنیای توسعه یافته امروز، امکانات و راه حل های مناسبی برای برخورداری از تأمین های مناسب و داشتن پشتوانه قوی و لازم مالی برای این قبیل حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و در حال اجراء است. از جمله این موارد بیمه حوادث می باشد که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در مقابل در یافت حق بیمه مقرر، زیانهای ناشی از حوادث را تحت پوشش قرار داده و بر اساس سرمایه تعهد شده هزینه های مربوط را جبران نماید.

انواع بیمه های حوادث :
بیمه حوادث انفرادی 24 ساعته در کلیه نقاط جهان ( بدون محدودیت زمان و مکان )
بیمه حوادث گروهی جهت کارکنان شرکت ها، کارخانه ها، و انواع مؤسسات و سازمان های اداری، تجاری، …
بیمه حوادث ورزشی جهت اعضای باشگاه ها، تیم های ورزشی، تماشاگران سالن ها، استادیوم ها و مسئولان شامل متصدیان اماکن ورزشی، داوران، سرپرستان و …
بیمه حوادث سرنشین که معمولا در شرکت های بیمه با بیمه اتومبیل و شخص ثالث عرضه می گردد.
بیمه حوادث تحصیلی
بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
بیمه حوادث ایام مأموریت
بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
بیمه مسافرت به خارج از کشور که در حال حاضر در قالب دو طرح MEDICAL و REISE SCHUTZ

سایر بیمه های حوادث که با توجه به نیاز مشتریان گروهی شرکت طراحی و ارائه خواهد شد.

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

  • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
  • فوت در اثر حادثه
  • نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
  • نقص عضو و ار کار افتادگی دائم و جرئی در اثر حادثه
  • غرامت روزانه به علت از کار افتادگی موقت در اثر حادثه

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد.

فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی، حوادث خانواده و حوادث گروهی و بیمه نامه کرونا

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذاران می بایست با توجه به حادثه بوجود آمده مدارک مشروحه زیر را جهت بررسی و پرداخت خسارت تهیه و به شعبه مربوطه تحویل نمایند:

مدارک اعلام خسارت

  • در صورت فوت

1) اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

2) تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.

3) گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.

4) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

  • در صورت نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه:

1) گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است.

2) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

  • در صورت جرح:

1) اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

2) خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار می باشند.

3) مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود، بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد.

4) در کلیه موارد فوق اصل و یا تصویر تایید شده مدارک توسط مراجع ذیربط می بایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد.

پرداخت خسارت:

1) در صورت فوت: پرداخت عین سرمایه درج شده در قرارداد. (بیمه نامه های حوادث اشخاص شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود.)

2) درصورت بروز نقص عضو: باتوجه به نظریه پزشک معتمد بیمه گر و مفاد مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه خصوصا جدولنقص عضو مورد عمل بیمه گر و مصوبات شورایعالی بیمه پرداخت صورت می گیرد.

3) درصورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: هزینه های مربوطه براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تطبیق با صورتحساب مرجع درمانی ذیربط تسویه خواهد شد.

چنانچه بیمه شده نزد شرکت دیگری بیمه باشد و از محل دیگری هزینه دریافت کرده باشد، فقط مبلغ مابه التفاوت هزینه ها براساس تعرفه های مصوب پرداخت می گردد، در غیر اینصورت هزینه ای تعلق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز در صورت وقوع حادثه و درخواست خسارت:

بیمه گذاران می بایست با توجه به حادثه بوجود آمده مدارک مشروحه زیر را جهت بررسی و پرداخت خسارت تهیه و به شعبه مربوطه تحویل نمایند:

  • در صورت فوت:

1) اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

2) تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.

3) گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.

4) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

  • در صورت نقص عضو کلی و جزیی ناشی از حادثه:

1) اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

2) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم و یا متوفی در آن قید گردیده باشد.